Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Seifert Katarzyna
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
Wydział Edukacji Referat Ogólny
(E-I)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
16
Telefon
32 43 92 135
Faks
32 42 24 124