Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Reclik Katarzyna
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
Biuro Działalności Gospodarczej
(DG)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
165
Telefon
32 43 92 165
Faks
32 42 24 124