Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Reclik Katarzyna
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Spraw Obywatelskich Referat Działalności Gospodarczej
(SO-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
159
Telefon
32 43 921 59
Faks
32 42 24 124