Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Grzyb Sylwia
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności
(SO-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
158
Telefon
32 43 92 188
Faks
32 42 24 124