Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Paulus Beata
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
Wydział Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych
(SO-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
161
Telefon
32 43 92 161
Faks
32 42 24 124