Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Neudek Katarzyna
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
Wydział Księgowości Referat Dochodów i Windykacji
(Ks-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
263
Telefon
32 43 92 346
Faks
32 42 24 124