Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Zdyb Daria
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
Wydział Mienia
(M)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
24
Telefon
32 43 92 019
Faks
32 42 24 124