Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Zdyb Daria
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Mienia Referat Gospodarki Nieruchomościami
(M-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
09
Telefon
32 43 92 019
Faks
32 42 24 124