Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Korba Katarzyna
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Edukacji Referat Projektów Edukacyjnych
(E-III)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
3
Telefon
32 43 92 289
Faks
32 42 24 124