Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kwiatkowska-Kulig Monika
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
Wydział Edukacji Referat Analiz i Planowania
(E-II)
Adres
Zamkowa 5
Pokój
Pok. 01
Telefon
32 43 92 135
Faks
32 42 24 124