Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Hoła Sławomir
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Geodezji i Kartografii Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(G-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
361
Telefon
32 43 92 371
Faks
32 42 24 124