Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Zieleźny Joanna
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Mienia Referat Ewidencji Mienia
(M-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
5
Telefon
32 43 92025
Faks
32 42 24 124
e-mail