Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Sobik Janusz
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ EDUKACJI Referat Ogólny
(E-I)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
4
Telefon
32 43 92 131
Faks
32 42 24 124