Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Towarnicka-Karczewska Marzena
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem
(D-III)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
113
Telefon
32 43 921 48
Faks
32 42 24 124