Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wypior Daniela
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
Wydział Podatków Referat Egzekucji Administracyjnej
(Pd-III)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
104
Telefon
32 43 92044
Faks
32 42 24 124