Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kühn-Bienek Agnieszka
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
Wydział Gospodarki Komunalnej
(GK)
Adres
Rzeczna 8
Pokój
2
Telefon
32 43 92 040
Faks
32 42 24 124