Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Perduta Beata
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Inwestycji Referat Przygotowania Inwestycji
(In-I)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
022
Telefon
32 43 92 185
Faks
32 42 24 124