Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kobyłko Urszula
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Eksploatacji Dróg
(D-II)
Adres
RZECZNA 8
Pokój
102
Telefon
32 43 92 122
Faks
32 42 24 124