Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Sałapa Kamil
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem
(D-III)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
113
Telefon
32 43 92 148
Faks
32 42 24 124