Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Koza Barbara
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Polityki Społecznej Referat Spraw Społecznych
(PS-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
005
Telefon
32 43 92 025
Faks
32 42 24 124