Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Zagocka Kamila
Stanowisko
Specjalista
Komórka org.
Wydział Podatków Referat Rachunkowości Podatkowej
(Pd-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
150
Telefon
32 43 92 173
Faks
32 42 24 124