Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Bartosz Łukasz
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
WYDZIAŁ DRÓG Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem
(D-III)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
101
Telefon
32 43 92 118
Faks
32 42 24 124