Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Skaba Katarzyna
Stanowisko
Główny Specjalista
Komórka org.
Urząd Stanu Cywilnego
(USC)
Adres
ul. Rynek 18
Pokój
3
Telefon
32 42 23 210
Faks
32 42 24 124