Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Horzela Klaudia
Stanowisko
Samodzielny Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Referat Ewidencji Ludności
(SO-II)
Adres
Ul. B. CHROBREGO 2
Pokój
158
Telefon
32 43 92 178
Faks
32 42 24 124