Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Dyrbuś Rozalia
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
Wydział Księgowości Referat Dochodów i Windykacji
(Ks-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
304
Telefon
32 43 92 304
Faks
32 42 24 124