Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Giera Aleksander
Stanowisko
Zastępca Naczelnika Wydziału
Komórka org.
Wydział Architektury Referat Budownictwa
(Ar-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
Pok. 53
Telefon
32 43 92 053
Faks
32 42 24 124