Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Gogolok Patryk
Stanowisko
Główny Specjalista
Komórka org.
Wydział Strategii i Obsługi Inwestora
(SI)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
255
Telefon
32 43 92 255
Faks
32 42 24 124