Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Skorecki Józef
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ INWESTYCJI Referat Realizacji Inwestycji
(In-II)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
13
Telefon
32 43 92 286
Faks
32 42 24 124