Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Tarabura Sabina
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(DG)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
165
Telefon
32 43 92 165
Faks
32 42 24 124