Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Tarabura Sabina
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
Wydział Spraw Obywatelskich Referat Działalności Gospodarczej
(SO-I)
Adres
Bolesława Chrobrego 2
Pokój
159
Telefon
32 43 92 159
Faks
32 42 24 124