Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Górski Robert
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Komunikacji Referat Rejestracji Pojazdów
(Km-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
063
Telefon
32 43 92 063
Faks
32 42 24 124