Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Górski Robert
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Architektury Referat Budownictwa
(Ar-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
052
Telefon
32 43 92 082
Faks
32 42 24 124