Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wąsik Paweł
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Wydział Edukacji Referat Ogólny
(E-I)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
4
Telefon
32 43 92 134
Faks
32 42 24 124