Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kamińska Marzena
Stanowisko
Starszy Specjalista
Komórka org.
Wydział Administracyjny Referat Gospodarczy
(Ad-II)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
011
Telefon
32 43 92 011
Faks
32 42 24 124