Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Paprotny Andrzej
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Inwestycji Referat Przygotowania Inwestycji
(In-I)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
13
Telefon
32 43 92 286
Faks
32 42 24 124