Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Czogalik Andrzej
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Inwestycji Drogowych
(D-I)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
109
Telefon
32 43 92 123
Faks
32 42 24 124