Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Abrahamczyk Adam
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
(Z-I)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
307
Telefon
32 43 92 317
Faks
32 42 24 124