Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Skorecka Małgorzata
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Architektury Referat Budownictwa
(Ar-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
53
Telefon
32 43 92 053
Faks
32 42 24 124