Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Krajczewska Ilona
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
Wydział Gospodarki Komunalnej
(GK)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
107
Telefon
32 43 92 163
Faks
32 42 24 124