Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wójcik Julia
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
Wydział Kultury
(K)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
15
Telefon
32 43 92 335
Faks
32 42 24 124