Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Tyma Bogusława
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Polityki Społecznej Referat Organizacji Pozarządowych i Sportu
(PS-I)
Adres
Bolesława Chrobrego 2
Pokój
006
Telefon
32 43 92 026
Faks
32 42 24 124