Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Merkel Agnieszka
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Centrum Organizacji Urzędu Referat Obsługi Kancelaryjnej i Archiwum
(OU-IV)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
209
Telefon
32 43 92 229
Faks
32 42 24 124