Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Piecha-Bismor Edyta
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Inwestycji Referat Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji
(In-III)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
20
Telefon
32 43 92 295
Faks
32 42 24 124