Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wochnik Gabriela
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Eksploatacji Dróg
(D-II)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
115
Telefon
32 43 92128
Faks
32 42 24 124