Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Pranica Grzegorz
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Informatyki Referat Ogólny
(Inf-I)
Adres
Bolesława Chrobrego 6
Pokój
308
Telefon
32 43 92 391
Faks
32 42 24 124