Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szewczyk Agnieszka
Stanowisko
Specjalista
Komórka org.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(GK)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
2
Telefon
32 43 92 049
Faks
32 42 24 124