Dotyczy
konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
od 3 września 2015 do 10 września 2015
Zarządzenie Prezydenta Miasta
514/2015 konsultacji projektu uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 105 KB]
zalacznik do zarządzenia [pdf - 32 KB]
Zarządzenie [pdf - 30 KB]