Dotyczy
konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Termin składania uwag
2015-09-03 - 2015-09-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
514/2015 konsultacji projektu uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    • 2015-82320 (z dnia 2 września 2015 r.)
      Zarządzenie
    • 2015-82320 (z dnia 2 września 2015 r.)
      zal
Opublikował
Dokumenty