Dotyczy
Wieloletni program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020
Termin składania uwag
2015-10-30 - 2015-11-06
Zarządzenie Prezydenta Miasta
612/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020”
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 30 października 2015