Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Termin składania uwag
2016-03-01 - 2016-03-08
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały dotacyjnej [pdf - 1248 KB]
Zarządzenie [pdf - 32 KB]