Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2016-12-07 - 2016-12-13
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 7 grudnia 2016
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 131 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Zarządzenie [pdf - 213 KB]