Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Termin składania uwag
od 7 grudnia 2016 do 13 grudnia 2016
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 131 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Zarządzenie [pdf - 213 KB]