Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2016-12-07 - 2016-12-13
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 7 grudnia 2016
Dokumenty