Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku
Termin składania uwag
od 3 kwietnia 2018 do 10 kwietnia 2018
Opublikował
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 216 KB]
Uzasadnienie [pdf - 126 KB]
Załącznik [rtf - 43 KB]
Zarządzenie [pdf - 192 KB]