Dotyczy
Konsultacje Planu adaptacji miasta Rybnika do zmian klimatu do 2030 roku i o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Termin składania uwag
od 12 października 2018 do 2 listopada 2018
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 11 października 2018