Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
Termin składania uwag
od 25 października 2018 do 31 października 2018
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 25 października 2018
Dokumenty
Metryka Projekt programu 2019 r [pdf - 481 KB]
Projekt programu 2019 r [doc - 237 KB]
Uzasadnienie [pdf - 119 KB]
Uzasadnienie [doc - 32 KB]
załącznik [doc - 31 KB]
załącznik [pdf - 166 KB]
Zarządzenie [doc - 34 KB]
Zarządzenie [pdf - 195 KB]
Metryka wynik konsultacji [rtf - 51 KB]