Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Termin składania uwag
2018-12-06 - 2018-12-12
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 6 grudnia 2018
Dokumenty